Tomter

Tomtene har areal fra 650 til 850 kvadratmeter og ligger i slakt hellende syd-østvendt skråning med meget gode solforhold.

Topografi og vegetasjon skal i størst mulig grad bevares ved bebyggelse av fritidstomtene samt ved opparbeiding av infrastruktur som vei, vann, el, internett og kloakk som legges fram til tomtegrensene. Hyttene oppføres i tre som grånes naturlig eller beises og males i henhold til forslag fra eget fargekart. Maksimal boareal er BRA = 95 kvadratmeter pluss biloppstilling på egen grunn. Øvrige retningslinjer er beskrevet i reguleringsbestemmelsene, som kan lastes ned under ”Infomateriell”. 

Bildene viser forslag på fritidsboliger på Brekkekjær fritidsområde.

Brekkekjær Morgansvei 4, 4780 Brekkestø Telefon: 993 53 608
Eier: Inger Lise Syversen / post@brekkekjaer.no

adamTomter