Tett på de gode livskvalitetene

Utbyggeren Inger Lise Syversen er arkitekt og ønsker sammen med BIT Konsept AS og Hellvik Hus å skape vår tids versjon av den gamle idyllen på Brekkekjær. Kjernen utgjøres av en liten grend med fritidseiendommer. Hyttene skal ikke ruve. De skal gli inn i omgivelsene både i utseende, beliggenhet, farger og materialvalg så godt det lar seg gjøre.

Alle tomtene selges med forslag til arkitekttegnede fritidsboliger som er tilpasset området med vekt på energi og miljø, naturmaterialer og lokale fargetradisjoner som er tilpasset tomtenes kvaliteter og stedets karakter. Fritidsboligene kan bygges ut over tid og kan tilpasses universell tilgjengelighet etter behov.

Brekkekjærhaven: Det gamle hovedhuset på Brekkekjær pensjonat vil restaureres og inneholde cafe og bolig. Det opparbeides en hyggelig have med aktiviteter til glede for området og tilreisende. Det legges til rette for mulighet for leie av selskapslokale.

Noen få tomter er allerede Solgt og de resterende 7 venter på mennesker som vil dele visjonen om sommerlivet på Brekkekjær. Høres dette fristende ut, er det stående invitasjon til en prat med megler (DNB Eiendom, Lillesand) eller eier om hva som er mulig! Se også Brekkekjærs side på Facebook.

Brekkekjær Morgansvei 4, 4780 Brekkestø Telefon: 993 53 608
Eier: Inger Lise Syversen / post@brekkekjaer.no

adamTett på de gode livskvalitetene